Poziv 2013

Festival protiv rasizma 2013

16.-18. avgust 2013, Blücherplatz, Berlin-Kreuzberg

 

Rasizam se tiče svih nas!

Razmislimo jasno i oduprimo se!

Stvorimo mreže otpora!

 

Festival protiv rasizma 2013 tematizuje sveprisutan rasizam u našem društvu, želimo da mu se odupremo jer ga ne sagledavamo kao marginalnu pojavu, već kao društveno utemeljenje.

Želimo ovogodišnjim Festivalom da učinimo vidljivim strukture rasizma i borimo protiv njih. Antirasistički otpor u Nemačkoj ima različite vidove i dugu tradiciju. Festival želi da stvori prostor u kome će svoj izraz naći različite povesti otpora i solidarno ih povezati. Naš otpor treba da se nastavi kroz samoorganizovanje i širenje mreža u celoj zemlji.

„Rasizam se tiče svih nas!“ kažemo zato što, rasistički odnosi daju obeležje svakom od nas, kako onima koji su njime direktno pogodjeni, tako i drugima koji od toga imaju dobit. Značajan deo ovog društva je rasizmom, kao sistemom potčinjavanja, izopšten (primer je politika koja se vodi prema izbjeglicama i azilantima). Jedan drugi deo društva tome nasuprot od izopštenosti ima dobit kroz pristup društvenim dobrima, učešću u njihovoj raspodjeli i zastupljenosti na svim društvenim nivoima kao nečemu što se samopodrazumeva. Kršenje osnovnih ljudskih prava, izolacija i protjerivanja, svakodnevno ponižavanje i osiromašenje, zastrašivanje i smrt su posljedice koje proizilaze zbog rasizma u Nemačkoj. Protiv ovakvog društveno duboko ukorjenjenog nasilja moramo se boriti zajedno! Da bismo u borbi protiv rasizma efikasno dejstvovali, morao bi svako od nas, prema svom osjećaju odgovornosti i položaju, da postane svestan ovih društvenih odnosa nasilja i tlačenja.

I ove godine će na Festivalu protiv rasizma u središtu biti gledište ljudi koji su rasizmom direktno pogodjeni. I dalje će Festival biti platforma za razmjenu informacija i iskustava, trebao bi da se razume kao opozicija vladajućem medijskom predstavljanju žrtava i počinioca. Želimo da Festival bude mjesto gde će se razviti kreativne ideje otpora i strategije zajedničkog djelovanja, s kojim su povezani i drugi vidovi otpora kritički nastrojenih prema kapitalističkom sistemu.

Pozivamo sve koji se odupiru nehumanim vladajućim normama i vrijednosnom sistemu da nam se pridruže.

Festivalski program sadrži umetničke i političke scenske nastupe, diskusije, čitanja, izložbe, pozorišna izvodjenja, akcije, radionice i dječji program. Pozivamo Vas da zajedno politički oblikujemo ovaj raznovrstan prostor kroz susret, upoznavanje, razmjenu informacija, diskusije, uzajamnu podršku, zabavu i više od toga.

%d Bloggern gefällt das: