Irkçılığa Karşı Festivale Katılım Çağrısı 2015

Irkçılığı hayatımızdan öz-örgütlenme ve dayanışmayla söküp atabiliriz!

Irkçılığın toplumumuzdaki derin kökleri istisnai değil. IrkçılıkKarşıtı Festival‘in üçüncüsünde bu ırkçı kökleri, yapıları ve bunlara karşı yükselttiğimiz direnişi daha görünür kılmak istiyoruz. Festival, ırkçılığa karşı farklı bakış açılarının ve direniş etkinliklerinin ortaya konup tartışılabileceği bir platform önerisiyle yola çıkıyor ve bu yolla dayanışma ağlarını kurmayı hedefliyor.

Hedefimiz öz-örgütlenmeyle direnişimizi sürdürmek; bu yolla bütün Almanya çapında ırkçılığa karşı direniş ağını daha güçlü örebilir ve ortak mücadele talebimizi olgunlaştırabiliriz. Almanya’da yaşayan her kişiliğin şekillenmesinde ırkçılığın nasıl rol aldığını ve bu baskı rejiminde tarafsız duruşlara yer olmayacağını her geçen gün daha net bir şekilde görüyoruz.

Toplumumuz,temel insanlık hakları ırkçı kökler nedeniyle yok sayılmış, tecrit ve sınırdışı mağduru olan, gün be gün insanlık dışı davranılan, topluma katılım yolları tıkanmış, fakirliğe zorlanmış, sürekli tehdit ve ölüm tehlikesi içinde yaşayan bir çok insanı barındırıyor. Güç eşitsizliği, yapısal ve ırksal şiddet üzerinden politik çıkar hesapları yapılıyor.

Eşitsizlikten ve şiddetten beslenen zümre elbette,birkaç örnekle,daha iyi öğrenim görme, daha iyi işlerde çalışma, daha iyi evlerde yaşama, sokağa ya da herhangi bir yolculuğa çıkacağı zaman sürekli
kontrollere ve aşağılamalara maruz kalmayacağını bilme rahatlığına sahip.

Irkçılık birçok insan için gündelik hayatın acı gerçeği. Bunu değiştirmek için, hepimizin bu acı gerçeğin neresinde durduğumuz ve bu şiddet sarmalında rollerimizin ne olduğu konusunda farkındalık içinde olmamız gerekiyor.

Şimdiye kadar geçen zaman boyunca, ırkçılıktan ve onun bütün hallerinden dolaylı ya da direkt etkilenen kişilerin perspektiflerini ortaya koyabileceği bir alan yaratmaya çalıştık. Bu çerçevede ırkçılığa karşı yeni hareket stratejilerini geliştirecek ve direnişi büyütecek fikirlerin peşindeyiz. Yeni bağlantılar kurmak ve ırkçılığa karşı fikir ve deneyim alışverişi yapmak bizim için çok önemli.

Festival, konserler, tartışmalar, sergiler, tiyatro oyunları, atölye çalışmaları ve çocuklar için özel kısmıyla dopdolu bir programa sahip. İnsalık dışı değerlerle örülü sisteme karşı duran herkesi, politik hareketimizi birlikte kurmaya davet ediyoruz. Birlikte anlamak, öğrenmek, güçlü durmak, çeşitliliğimizi bütüne katmak ve elbette eğlenmek için festivalde buluşalım.

Aşk ve dayanışmayla
Irkçılığa Karşı Festival İnisiyatifi – 2015