فراخوان همکاری با جشنواره علیه نژادپرستی ۲۰۱۵

جشنواره مبارزه با نژادپرستی برلین ۲۰۱۵

همبستکی با یگدیگر استوار در راه تعییر

نژادپرستی یک واقعیت اجتماع ماست – واقعیتی که تنها یک امر حاشیه ای نمیباشد. در سومین جشنواره مبارزه با نژادپرستی بر آنیم که ساختارهای نژادپرستانه و راهکارهای مبارزه با آن را قابل رویت سازیم.

جشنواره یک محیط مناسب برای ارایه و بحث تبادل دیدگاهای مختلف و شیوهای مقاومت مدنی است. به این شیوه امیدواریم راههای هبستگی با یکدیگر را پیدا کرده و شبکه خود سامان مقاومت و مبارزه با نژادپرستی را در سراسر آلمان استحکام بخشیم.

هر فرد در جامعه به نحوی با پدیده نژادپرستی در ارتباط است. در این نظام سرکوب هیچ جایگاهی بی‌طرف نیست. بسیاری از مردم به واسطه نژادپرستی در این جامعه از حقوق اساسی و بشری خود محروم هستند‌‌. آن‌ها با انزوا، اخراج، تحقیر روزانه،به حاشیه رانده شدن، فقر اخباری و تهدید مرگ مواجه هستند. از سوی دیگر اکثریت جامعه از این وضعیت نابرابر سود میبرند. آن‌ها دسترسی سهلتری به آموزش، فرصتهای بهتری در بازار کار و اجاره خانه دارند. آن‌ها به صورت روزمره مورد تفتیش پلیس قرار نمیگیرند، به راحتی سفر می‌کنند و هیچ‌گاه به واسطه ظاهر از ورود به کلاپ شبانه باز می مانند. این‌ها تنها نمونههای از نابرابریهای اجتماعی منتج از نژادپرستی است و بی‌شک میتوان نمونههای بسیاری ذکر کرد.

نژادپرستی یک واقعیت تلخ روزانه برای بسیاری از مردم است. برای تغییر آن می باست همه به نقش خود در این نظام خشونت آگاه گردند.

در جشنواره امسال نیز بر آنیم که دیدگاهای و نظرات کسانی را که به نحوی از انحاي از نژادپرستی لطمه دیده اند را در تمرکز جشنواره قرار دهیم. در این چارچوب امید است ایدهای بدیلی از مقاومت مدنی و استراتژی های مقابله با نژادپرستی در جشنواره امسال مورد بررسی و تبادل نظر قرار گیرند.
جشنواره شامل برنامه‌های سیاسی و فرهنگی جذابی خواهد بود، از جمله بحث‌ و گفتگوهای مختلف، نمایشگاهها، تئاتر، کارگاه ها آموزشی و برنامه های ویژه ای برای کودکان در کنار بسیاری از فعالیت های دیگر است. ما از همگان دعوت می‌کنیم تا به ساختارهای غیر انسانی و نفرت برانگیز نه بگویید و امیدوارم جشنواره امسال از تنوع و تکثر زیادی برخوردار باشد. از شما دعوت می‌کنیم به جشنواره خود بیاید. بی صبرانه منتظر دیدار شما هستیم، باشد که از یکدیگر بیاموزیم، به گفتگو بنشینم و به تقویت یکدیگر بکوشیم و از جشنواره امسال لذت ببریم.

جشنواره اتحاد علیه نژادپرستی
چهارم الی شش ام سپتابر
نزدیک ایستگاه قطار ۱۲ U Hallesches Tor
Blücherplatz

Werbung
%d Bloggern gefällt das: